Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Uroczystość pasowania na ucznia

  Pierwszoklasiści z naszej szkoły już są pełnoprawnymi uczniami. 14 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Pani dyrektor D.Mańczak pasowała dzieci na uczniów w obecności zaproszonych gości: burmistrza Klaudiusza Kandzi, przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Ptaka, zastępcy burmistrza Dariusza Szewczyka, radnej Ireny Nowak, przedstawicieli Rady Rodziców: Patrycji Madei i Sławomira Howańca.

16.10.2016 r.

Czytaj więcej ...

Wyniki z badań dzieci w zakresie środowiskowego narażenia na ołów w 2016 r.

   Badania wykonano 9 września br. , w badaniu uczestniczyło 76 dzieci klas II i III szkół podstawowych. Z naszej szkoły przebadano 53 uczniów. Badanie było powszechne, dobrowolne, wykonane za pisemną zgodą rodzica. Zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalety i Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie.

13.10.2016 r.

Czytaj więcej ...

Z wizytą w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie

   6. października br. uczniowie klas I-II naszej szkoły wyruszyli autokarem na spotkanie z kulturą naszego śląskiego regionu. W Koszęcinie zwiedzali obiekty należące do Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK. Po przybyciu na miejsce dzieci zapoznały się z tradycyjnymi śląskimi strojami, obyczajami, a także naszą gwarą.

Czytaj więcej ...

Rondelkolandia

   Pracując z najmłodszymi uczniami zwraca się uwagę na sytuacje czy zajęcia, dające im możliwość jak najpełniejszego udziału, wyzwalające aktywność uczniów, powodujące zaangażowanie oraz budzące ich zainteresowanie. Warunki te spełniają szeroko pojęte zajęcia kulinarne.

Czytaj więcej ...

Biegi o Laur Złotego Dębu

  27 września 2016 roku na Stadionie Miejskim w Kaletach, uczniowie kaletańskich szkół zmierzyli się z uczniami z Vitkova w tradycyjnych zawodach biegowych o "Laur Złotego Dębu". Zaproszeni goście przyjechali do szkoły podstawowej w rannych godzinach, zjedli śniadanie, po czym udali się na stadion. W zawodach startowało łącznie 160 zawodników.

Czytaj więcej ...

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa
śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji jesiennej
w 2016 roku.

22.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECIOM

   Pewien filozof powiedział kiedyś z humorem: "Są dwa powody, dla których czytamy książkę. Po pierwsze może ci to sprawiać przyjemność, a po drugie możesz się tym pochwalić". A może istnieje jeszcze trzeci powód - dla uzyskania pewnych informacji? A może tych powodów jest więcej?!

21.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

Spotkanie pierwszoklasistów z policjantami

   W poniedziałek 19 września br. w naszej szkole odbyło się spotkanie pierwszoklasistów z policjantami z tarnogórskiej Komendy Powiatowej Policji. Zaproszeni goście zaprezentowali strój i wyposażenie potrzebne do codziennej pracy. Policjanci ruchu drogowego oraz prewencji uczestniczyli w lekcji na temat bezpieczeństwa.

19.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

ZIELONA SZKOŁA W ŁEBIE

1 września 2016 r. o godz. 7:30 wyruszyli autokarem do malowniczej Łeby, aby przez 14 dni odpoczywać nad Bałtykiem. 26 uczniów wraz z opiekunami zamieszkało w Ośrodku Wypoczynkowym „ MAGNAT” usytuowanym blisko pasma nadmorskiego, blisko morza i szerokiej, piaszczystej plaży.

18.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

Coraz bliżej jesień...

Nasi drugoklasiści przyglądają się uważnie jesiennym pejzażom. Chętnie włączają się w grupowe prace plastyczne, by pokazać, że potrafią pracować razem, że potrafią też uważnie obserwować świat wokół. Animuszu dodają im fartuszki, które czynią ich dziecięcymi krasnalami wyruszającymi w plastyczną jesienną podróż w nasz leśny zakątek Śląska.

18.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

Konkurs plastyczny: "Do czego MORZE służyć może?"

   III edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?”
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Do czego MORZE służyć może”. Interpretacja tematu jest dowolna.

14.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

w klasach IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:

  • rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
  • Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
  • Planu pracy zespołu wychowawczego

13.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

Po latach znów się spotkali

  10 września 2016 r. po 25 latach ukończenia szkoły podstawowej spotkali się absolwenci rocznika 1992..Honorowymi gośćmi spotkania były wychowawczynie klas: p. Wiesława Bogacka i p. Lidia Krawczyk oraz obecny dyr. szkoły. Sukcesem organizatorów tej uroczystości był fakt dotarcia do większości byłych już uczniów, którzy wyrazili wolę spotkania po latach. Warto przy tej okazji wspomnieć, że absolwenci tego rocznika podjęli już drugą z kolei inicjatywę zorganizowania spotkania.

12.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

Pokaz karate kyokushin w szkole

   09.09.2016r. Klub Kyokushin Karate zorganizował, mający na celu przybliżenie sztuki karate kyokushin, pokaz karate. W trakcie 30. minutowej prezentacji, zgromadzeni widzowie mogli zobaczyć wymagające wysokiej sprawności fizycznej ćwiczeni,. Utytułowali zawodnicy Klubu wykonali kata – sekwencje technik ataków i obrony.

12.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

Informacja dla Rodziców  na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2016/2017

9.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

8.09.2016 r.

INFORMACJA

   Rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu. W najbliższym czasie, tj. od 15 września do 21 października br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu
Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, zamieszczane są na stronie internetowej
www.efs-stypendia.slaskie.pl.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

   Pierwszego września w całej Polsce rozpoczął się kolejny rok szkolny. Nie inaczej było w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaletach. Tradycyjnie pierwsze zadzwoniły dzwony kościelne, a nie dzwonek szkolny. O godzinie 8.00 rozpoczęła się Msza sw. z udziałem dzieci klas od pierwszej do szóstej, ich rodziców, a także nauczycieli, wychowawców oraz dyrekcji. Podczas kazania ksiądz Marek Niewiadomski, nawiązując do Ewangelii o talentach, radził uczniom, by ci rozwijali swoje zdolności i umiejętności, ponieważ są ich skarbem.

1.09.2016 r.

Czytaj więcej ...

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

30.06.2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016 r.

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469