Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Powszechna nauka pływania  w ramach projektu „Umiem pływać”

     Od 10 września br. 30 uczniów klas II i III  realizuje projekt „Umiem pływać” współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz jednostki samorządowe gmin: Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice, Miasteczko Śląskie, Woźniki, Bobrowniki, Piekary Śląskie, Kalety, Radzionków, Pyskowice.

czytaj więcej

Bezpieczna droga do szkoły

  Policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły” w tym roku odbyły się w naszej szkole 11 września Jak zawsze ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół  w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.

czytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów
Szanowni Rodzice!
Niniejszym informujemy, że w czerwcu Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
Informujemy, że za najkorzystniejszą uznali ofertę firmy ERGO HESTIA oraz AVIVA.
INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.
RADA RODZICÓW wybrała dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się sumą ubezpieczenia.
Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2018/2019  są zamieszczone w szczegółowych warunkach ubezpieczenia
• Możliwość objęcia ubezpieczeniem wyczynowego uprawiania sportu w pozaszkolnych zarejestrowanych klubach sportowych bez dodatkowej opłaty
• Szczegóły i pełny zakres oferty w załączniku.
• Każdy z rodziców dziecka przystępującego do ubezpieczenia otrzyma warunki ubezpieczenia na płycie CD z HESTII
• Aby zgłosić roszczenie po wypadku lub po pobycie w szpitalu należy wypełnić odpowiedni druk ( dostępny będzie w szkole lub do pobrania ze strony internetowej) .
Można wybrać ofertę ubezpieczenia i do 30 września wpłacić u wychowawcy klasy zadeklarowaną kwotę.

Oferta ubezpieczenia uczniów NW w roku szkolnym 2018/2019

AVIVA
Oświadczenie do umowy ubezpieczenia

ERGO HESTIA
NAJISTOTNIEJSZE CECHY UBEZPIECZENIA

D.Mańczak

Szczepienie lisów

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin rozpoczęcia zajęć w ramach projektu “Powszechna Nauka Pływania” to 10.09.2018 r.
Poniedziałek 10.09. godz. 14.30 - 16.00, odjazd autobusu spod szkoły godz. 13.30

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2018/2019

Informacje na temat stypendiów dla uczniów

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

czytaj więcej

Zajęcia z robotyki dla uczniów - Wyśmienita zabawa i rozwój kompetencji przyszłości.
Informuję, że od września 2018 r. do czerwca 2019 w naszej szkole będą odbywały się zajęcia z robotyki.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2018/2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KALETACH

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018 r.

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137