Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Projekt  Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ( Europejski Fundusz Społeczny)

Bieg o Laur Złotego Dębu

  Tradycyjnie w naszym mieście są organizowane zawody sportowe - Biegi o Laur Złotego Dębu , na które przyjeżdżają do nas uczniowie z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego z Vitkova. W tym roku zawody promujące zdrowy styl życia odbyły się 4 października 2019 r. na profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego w Kaletach przy jesiennej, ale sprzyjającej słonecznej pogodzie.

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Oferta ubezpieczenie 2019/2020 Aviva

Szanowni Państwo,


bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.
 
Przesyłam link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
 
https://twojedziecko.aviva.pl/?token=ECBF0DE0CC3B4EA5 5B835116F9A03495C0C20EBF

 
Z wyrazami szacunku
Zdzisława Pająk

Oferta ubezpieczenie 2019/2020 Ergo Hestia

Szanowni Państwo

Mija już drugi rok funkcjonowania w Waszej szkole ubezpieczenia w firmie Ergo Hestia. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe zaufanie, oraz zapraszam do skorzystania z nowej oferty.

 Zakres ubezpieczenia był ponownie negocjowany z firmą Ergo Hestia i poniżej przedstawiam zmiany w ubezpieczeniu NNW uczniów i uczennic w tegorocznej ofercie, w porównaniu do warunków na rok szkolny 2018/2019.

1. Rozszerzenie wypłaty 30 zł/dzień za pobyt w szpitalu z dowolnej przyczyny, o wypłatę 30 zł/dzień za pobyt w sanatorium.

2. NOWOŚĆ - wypłata za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku próby samobójczej.

3. Kwoty zwrotu za zakupione po wypadku leki, środki opatrunkowe itp. z 150 zł na 200 zł.

4. NOWOŚĆ - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, w przypadku ugryzienia przez kleszcza i stwierdzonej boreliozy.

5. NOWOŚĆ - Świadczenie w wysokości 1000 zł. z tytułu poważnego zachorowania (padaczka, nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, wrodzona wada serca, sepsa)

 Pozostałe warunki są bez zmian.

Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019, do połowy czerwca, z dwóch czynnych polis wypłaconych jest 17 świadczeń, na kwotę 3.255 zł.

Pełna oferta ubezpieczenia Ergo Hestia

Z poważaniem
Ireneusz Wardejn
tel. 602337536

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019 r.

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137