Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/18 ogłoszonym 14.06.2017 r. przez MEN rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się 4.09.2017 r.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach rozpoczynają rok szkolny Mszą św. o godz. 8.00, a po jej zakończeniu zapraszamy uczniów o godz. 9.30 na inaugurację roku szkolnego na placu apelowym szkoły.
Uczniowie z Drutarni  -  przejazd busem spod Klubu w Drutarni  kl. II - IV    7.30 ;  kl. V - VII   7.40
Po Mszy św. uczniowie klas II - IV jadą do szkoły busem, starsi idą pieszo.
Odjazd do Drutarni po spotkaniach z wychowawcami około godz. 10.30

Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na zieloną szkołę we wrześniu - 28 sierpnia br. godz.17.00 sala 13
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych - 29 sierpnia br. godz. 17.00  sala 13

Zostań stypendystą Burmistrza Miasta Kalety

  Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów. O stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego. Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2017 r. do 29.09.2017 r. w przypadku studentów od 1.10.2017r. do 31.10.2017r. Formularze wniosków można pobierać w Urzędzie Miejskim, III piętro, Centrum Usług Wspólnych lub wydrukować ze strony Miasta Kalety.

Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

  W roku szkolnym szkolnym 2017/2018 uczniowie wszystkich klas otrzymają podręczniki bezpłatnie po rozpoczęciu nauki.
Należy zakupić podręcznik oraz ćwiczenia do Religii.
Wykaz podręczników 2017/2018.

Nabór na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach ogłasza nabór do klasy I
na rok szkolny 2017/2018

Czytaj więcej ...

INFORMACJA DLA KALETAŃSKICH  PRZEDSIĘBIORCÓW – UWAGA NA OSZUSTÓW

   Informujemy, że nie podejmujemy współpracy z firmami, które wyłudzają od przedsiębiorców pieniądze na rzekome zakupy dla szkoły, uważamy takie działania za nieetyczne i niezgodne z prawem. Jeżeli szkoła potrzebuje wsparcia, to sama zwraca się o pomoc do lokalnych przedsiębiorców.
   Tymczasem w ostatnim czasie mamy telefony do szkoły, że kolejna firma  (EUREKA) oszukańczo wyłudza pieniądze zastawiając się współpracą ze szkołą, co jest nieprawdą.

D. Mańczak, dyrektor

Pedagog szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr  1 w Kaletach:

  • troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów
  • określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ...

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2017 r.

Czytaj więcej ...

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660