Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/10.01952, nazwa mikroprojektu Przyrodę musimy chronić

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03276,  nazwa mikroprojektu VODA PRO ®IVOT

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03552, nazwa mikroprojektu Historia sztuki w nietypowy sposób

Działania w ramach mikroprojektu CZ.3.22/3.3.04/13.04091
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
ODKRYWAMY RZEMIOSŁO PRZODKÓW MORAWSKICH I ¦LˇSKICH.

Program operacyjny współpracy transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013
projekt CZ.3.22/3.3.04/15.04469, nazwa mikroprojektu
¦LADAMI CZESKIEJ I POLSKIEJ HISTORII II WOJNY ¦WIATOWEJ.

Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem "Společně na hory", CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000660
INFORMACE -LY®AŘSKÝ KURZ

Poznajemy Beskid ¦l±ski - Vitkov-Kalety
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137

Informacje o projekcie W Kaletach też mam szanse!

Projekt partnerski