Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Mamy przyznaną sprawność COGITO - MYŚLĘ
Myślenie twórcze - to warunek życiowego powodzenia. Postanowiliśmy naszych uczniów uczyć i wymagać od nich samodzielności w myśleniu i działaniu, gotowości do zmian, ciągłego uczenia się. Tylko myślenie stwarza im dziś szansę na sukces. Dlatego nauczyciele wszystkich przedmiotów starali się uczyć dostrzegania i rozwiązywania problemów, analizowania zależności między zjawiskami, stawiania i weryfikowania hipotez, argumentowania. Nasza szkoła rozwijała odwagę w myśleniu dzieci.

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137