Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Dzień Drzewa

  24 października, na piątej godzinie lekcyjnej, odbyła się w naszej szkole, na sali gimnastycznej, akademia z okazji Święta Drzewa. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: przedstawiciel Urzędu Miasta Pani Ewa Czeluśniak oraz pracownik Nadleśnictwa Świerklaniec i wieloletni przyjaciel naszej szkoły Pani Monika Pasterak. Przepiękną, leśną dekorację stworzyła Pani Aldona Nowakowska.  Uczniowie należący do szkolnego koła ekologicznego „ Ekoluby”, przy pięknym podkładzie szumiącego lasu, przedstawili inscenizację ekologiczną, wcielając się w postacie drzew. Następnie  Pani Monika Pasterak  przeprowadziła rozmowę z dziećmi na temat roli i znaczenia drzew w naszym życiu. Później odbyło się uroczyste wręczenie nagród, które sfinansował Burmistrz Miasta Pan Klaudiusz Kandzia, któremu bardzo dziękujemy ponieważ już od wielu lat sponsoruje nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach ekologicznych. W tym roku uczniowie brali udział w dwóch konkursach ekologicznych: fotograficznym „ Drzewo Roku 2018” i plastycznym „ Moje Drzewo”. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny, na który wpłynęło kilkadziesiąt prac. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace, chociaż wszystkie były na bardzo wysokim poziomie. W konkursie plastycznym: I miejsce Natalia Kawałko kl. 6 a i Natalia Ocelok kl. kl. 6 c, II miejsce Hanna Kamińska kl. 6 a i Zuzanna Wawros kl. 6 a, III miejsce Natalia Budny kl. 4 c; wyróżnienie otrzymali: Jakub Gatys kl. 7 a, Jessica Mika kl. 7a, Krzysztof Kopyciok kl. 6 c , Mateusz Meinert kl. 4 b. W konkursie fotograficznym:  I miejsce Krzysztof Kopyciok kl. 6 c, II miejsce Marta Janos kl. 4 b, III miejsce Miłosz Wilk kl. 4 c, wyróżnienie otrzymali Wiktoria Krus kl. 6 b, Paulina Olek kl. 7 a, Kamil Cieslok kl. 5 a.

Organizatorzy: Ew Bilińska, Aldon Nowakowska

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137