Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Dzień Edukacji Narodowej

   14 października 2016r.  to ogólnopolskie coroczne święto - Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji w tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych (lekcji).
Szkoła zapewnia jednak zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 16:30.
Są również dla zapisanych uczniów obiady w szkole.

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137