Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Głos serca

   To tytuł charytatywnego koncertu Mirosława Szołtyska i Zespołu Wesołe TRIO, który odbył się 4 marca br. w Kaletach. Zespół zdobył wiele wyróżnień w radiowych plebiscytach słuchaczy na najlepsz± piosenkę, najlepszy tekst, zespół roku, przebój lata. Go¶cił na antenie Radia Piekary, Radia FAN, Radia Vanessa, Radia Opole, Radia Katowice, Telewizji TVN, TVP3 Katowice. Był także u nas na zaproszenie naszej szkoły. Sprzedano 408 biletów. Całkowity dochód z koncertu M. Szołtysek przekazał na dalsze leczenie poparzonego Kuby Krawczyka. Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie naszej szkoły składaj± serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji koncertu. 

Galeria zdjęć

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137