Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Informacje dyrekcji

LEGO certyfikat
COGITO certyfikat
AGO certyfikat
Spring Day of Europe
Szkoła Promująca Zdrowie
Śląska Szkoła Jakości
Szkoła z Klasą
Socrates-Comenius
Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości
Nauczyciel z Klasą
Nauczyciele
Pomoc dla Kuby
Głos serca
Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Certyfikat Dzień Wiosny w Europie 2007
Certyfikat Szkoła bez przemocy
Współpraca z innymi szkołami
Pedagodzy w Ostravicy
Regulamin Organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
INFORMACJA Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja
Konkurs plastyczny: "Do czego MORZE służyć może?"
Wyniki badań dzieci w zakresie środowiskowego narażenia na ołów w 2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej
Pedagog szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr  1 w Kaletach
UWAGA RODZICE!
LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów
Ogłoszenie Park  Wodny w Tarnowskich Górach
Czy wiesz jak chwalić swoje dziecko...?
Czym jest rewalidacja?
Nowy gabinet profilaktyki w szkole
Klauzula RODO
Program wychowawczo-profilaktyczny 2018-2019
Statut szkoły 2018
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019
Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2018/2019
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
Trwa weryfikacja realizacji obowiązku szkolnego
Nabór na rok szkolny 2019/2020
XX Konkurs Matematyczny
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020
Nabór na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja
przyjmuje w następujących godzinach:

 poniedziałek  9.00 - 9.30
 wtorek 8:30 - 9:00
 piątek: 14:00 - 14:30

Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137