Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Ferie świąteczne:   23.12.2019 r. - 1.01.2020 r.
Ferie zimowe: 13.01.2020 r. - 26.01.2020 r.
Egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych):
- język polski - 21.04.2020 r.
- matematyka - 22.04.2020 r.
- język obcy - 23.04.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9.04.2020 r. - 14.04.2020 r.
Zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020 r.
Wakacje letnie: 27.06.2020 r. - 31.08.2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2.01.2020 r. - 3.01.2020 r,
  • 4.05.2020 r. - 5.05.2020 r.
  • 12.06.2020 r.

 

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137