Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Ferie świąteczne:   23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
Ferie zimowe: 11.02.2019 r. - 24.02.2019 r.
Egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie mają dzień wolny):
- język polski - 15.04.2019 r.
- matematyka - 16.04.2019 r.
- język obcy - 17.04.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego: 19.06.2019 r.
Wakacje letnie: 20.06.2019 r. - 31.08.2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2.11.2018 r.
  • 8.04.2019 r.
  • 29.04.2019 r.
  • 30.04.2019 r.
  • 2.05.2019 r.

 

 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137