Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Konkurs szachowy

  W miesiącu grudniu odbył się w naszej szkole Konkurs Szachowy. Szachy to gra niezwykle wartościowa. Stanowi specyficzną kombinację sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki. Wpływa pozytywnie na rozwój umysłowy i osobowościowy każdego grającego. Rozwija pozytywne cechy i umiejętności dzieci. Doskonali pamięć i uwagę, rozwija zdolności koncentracji i logicznego myślenia. Do zawodów przystąpiło 38 uczniów klas I – III i 9 uczniów z klas IV – V.  Po długich rozgrywkach wyłoniono najlepszych zawodników:
  •w kategorii klas IAdrian Gawlak, Błażej Wolnik, Mateusz Krawczyk
  •w kategorii klas IIMichał Lebek, Aleksandra Żmirek, Bartosz Wilk
  •w kategorii klas IIIMiłosz Howaniec, Olivier Ganc, Bartosz Neumann
  •w kategorii klas IV – V Olivier Loewe, Rafał Gruca, Paweł Wons
  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, gdyż wspólne stawanie do sportowej rywalizacji uczy wielu przydatnych w codziennym życiu zachowań, a strategiczne myślenie pomaga przewidywać konsekwencje działań. Zwycięzcom GRATULUJEMY wspaniałej i szlachetnej rywalizacji oraz znakomitego wyniku.

Galeria zdjęć

Małgorzata Krzykawska
Blandyna Kubiak

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137