Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Międzygminny Konkurs Matematyczny

   3 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się konkurs matematyczny, dla uczniów szkół podstawowych był to XXIX Międzygminny Konkurs Matematyczny, dla uczniów gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej odbył się ostatni XIV Międzygminny Konkurs Matematyczny. Zadania do konkursu przygotował dr Józef Kalinowski, zadania wymagały logicznego myślenia. W konkursie uczestniczyło 42 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego. Uczestnicy rozwiązywali zadania w ciągu godziny, do wyboru mieli 8 zadań. Podczas gdy nauczyciele matematyki po konkursie sprawdzali poprawność wykonanych zadań, uczestnicy korzystali z  przygotowanego dla nich poczęstunku.  Nagrody do konkursu sponsorowało Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach i Miasto Kalety. W tym samym dniu odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu, nagrody wręczał z-ca burmistrza Miasta Kalety Dariusz Szewczyk oraz dr Józef Kalinowski, któremu dziękujemy za organizację konkursu, zaangażowanie w propagowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum i umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić małych geniuszy w tej dziedzinie.  Z kolei nagrody mają ich zachęcać do rozwijania swoich umiejętności.
Zwycięzcami konkursu zostali:
Kategoria: szkoły podstawowe klasy IV-VI
1. Filip Kasperczyk  SP 3 Lubliniec 46 pkt
2. Jakub Cieślik SP Boruszowice 38 pkt
3. Marcin Koza SP 1  Lubliniec 36 pkt
4. Bartosz Walczak PSP 1 Kalety 34 pkt
5. Mateusz Kubica PSP 1 Kalety 29 pkt
   Natalia Kawałko PSP 1 Kalety 29 pkt

kategoria gimnazjum i klasy VII-VIII
1. Małgorzata Włodarczyk Gimnazjum Brynek 47 pkt
2. Kamila Pilarska SP1 Krupski Młyn 43 pkt
3. Karol Lutostański SP Brynek 41 pkt
4. Bartosz Juras ZSP Kochcice 40 pkt
5. Antonina Spyra SP 10  Tarnowskie Góry 38 pkt
 

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137