Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Dyrektor Zespołu Szkół w Kaletach

ogłasza na rok szkolny 2020/2021 nabór do następujących placówek oświatowych:
-  klasa I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6
-  klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach , ul. 1 Maja 4
-  klasa I Technikum w Kaletach, ul. 1 Maja 4

Więcej nformacji na temat naboru w załączonych poniżej dokumentach.

Nabór na rok szkolny 2020/2021
Formularz zgloszenia dziecka z obwodu szkoly 2020/2021
Formularz wniosku o przyjecie do szkoly dziecka spoza obwodu 2020/2021

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137