Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Nauczyciele z Klasą
Program skierowany był do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkole powołano zespół nauczycieli, którzy podnosili jakość pracy dydaktycznej i byli gotowi zaprezentować publicznie - poprzez publikację w Internecie - swoje umiejętności. W programie mogły wziąć udział takie szkoły, w których jest co najmniej 3 nauczycieli gotowych było realizować zadania. Zespół nauczycieli  pracował nad opracowaniem planu uczestnictwa w akcji, ustaleniem zasad współpracy, przygotowaniem prezentacji w internecie. Na program składały się cztery części: Nauczycielu, odejdź od tablicy,  Nauczycielu, pracuj metodą projektów,  Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc im się uczyć, Uczeń też człowiek.

Każdy nauczyciel wykonywał zadania, by zdobyć wszystkie cztery powyższe „sprawności nauczyciela". Jego pracę oceniali nauczyciele wchodzący w skład zespołu nauczycieli z innych szkół, a o uzyskaniu tytułu decydowała komisja powołana przez organizatorów. W czasie wykonywania zadań szkoły pracowały w parach. Wspierały się w swoich działaniach, pomagały w pokonywaniu trudności, nauczyciele wymieniali się uwagami. Druga szkoła była „krytycznym przyjacielem". Pod koniec realizacji każdej sprawności nauczyciela wylosowano szkołom dodatkowych recenzentów, którzy wypisywali mocne i słabe strony prac poszczególnych nauczycieli - powstała „opinia-recenzja", która miała ogromne znaczenie dla komisji przyznającej tytuł „Nauczyciel z klasą". Dopiero pomyślne ukończenie całego programu dało naszym nauczycielom  tytuł: „Nauczyciel z klasą".

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137