Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Działania w ramach mikroprojektu CZ.3.22/3.3.04/13.04091
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska 2007-2013
ODKRYWAMY RZEMIOSŁO PRZODKÓW MORAWSKICH I ŚLĄSKICH.

   Projekt zaznajamia uczniów w prosty i innowacyjny sposób z rzemiosłem przodków, a może nawet wspólnymi cechami rzemiosła czeskich i polskich przodków, poznają stare rzeczy i instrumenty, pracę w niektórych niezbędnych zawodach. Projekt rozwinie również orientację zawodową uczniów poznających rzemiosło czeskich i przodków polskich, z których wiele działań jest wykorzystywanych w niektórych współczesnych rzemiosłach. Wyjątkowością tego projektu jest zebranie różnych informacji o ciekawych zawodach poprzez doświadczenie. Uczniowie będą zdobywać umiejętności praktyczne poprzez różne formy działalności w tych rzemiosłach. Pełna realizacja projektu prowadzi do tego, że uczniowie nie tylko poznają rzemiosła, zorientują się w konkretnych działaniach jednostki, ale również będą w stanie przedstawić konkretny, rzeczywisty produkt. To będzie wynik końcowy projektu wraz ze wszystkimi prezentacjami poszczególnych działań, a szczególnie prezentacjami konkretnych produktów, będzie mógł być wykorzystywany w nauczaniu i prezentacji w różnych szkołach.

W czasie zajęć (1-3) uczniowie będą na wycieczkach w warsztatach tam, gdzie można zapoznać się z różnymi zawodami, będą zwiedzali skanseny, muzea. Na te działania zostaną zakupione plastyczne materiały, uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w różnych zawodach. Produkty ich będą wystawiane na targach w Vitkovie i Kaletách. Projekt będzie również spotkaniem nauczycieli z szkół czeskich i polskich. Nauczyciele będą mieli również okazję spotkać się z niektórymi tradycyjnymi zawodami. Spotkanie będzie również podsumowaniem programu CR - PR 2007 - 2013

 1. RZEMIOSŁA PRZODKÓW OLOMOUCKICH (21. 5. – 24. 5. 2014, 40 osób - 25+3CZ, 10+2PL, uczniowie w wieku 14-15 lat)
  Program: Příkazy - Hanácký skansen, Litovel – wyroby ceramiczne + wyroby z drutu, Senice na Hané – malowane godziny, Konice - zámek – ekspozycje celne , Brodek u Konice – wyroby ze słomy i rafii, Náměšť na Hané – produkcja drewnianych zabawek, Náměšť na Hané – wyroby ceramiczne, Kostelec na Hané – wyroby stalowe, Loštice- Muzeum ołomuckich serów twarogowych
 2. RZEMIOSŁA PRZODKÓW MORAWSKICH I ŚLĄSKICH (4. 6. – 7. 6. 2014, 40 osób - 25+3CZ, 10+2PL, uczniowie w wieku 12 – 13lat)
  Program: Bolatice – Skansen Ludowych Tradycji, Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum + Skansen, Štramberk - Piekarnictwo, Havířov- Bludovice - Kotulova dom Drewniany z wiatrakami+ muzeum, Frýdek Místek - krawiectwo, Frýdek Místek – fabryka mydła, Valašské Meziříčí - kowalstwo, Frenštát pod Radhoštěm - Muzeum
 3. RZEMIOSŁA PRZODKÓW POLSKICH (4. 6. – 7. 6. 2014, 40 osób - 25+3CZ, 10+2PL, uczniowie w wieku 13-14 lat)
  Program: Kudowa Zdroj - Szlak Ginących Zawodów w Czermnej (Muzeum chleba, garncarstwo, produkcja papieru, Muzeum Zabawek); Skanzen v Pstrazne (Kudowa Zdroj); Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju; Skansen, Mini ZOO, Muzeum, Ruchoma Szopka w Wambierzycach; Szczytna - huta szkła; Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
 4. SPOTKANIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH (21. 8. – 23. 8. 2014, 50 osób - nauczycielstwo - 30CZ + 20PL)
  Program: Budišov nad Budišovkou - Muzeum Łupek, Loučky u Oder – Młyn Wodny, Spálov – Pątnicze Miasta Panny Marii w Skale, Fulnek - Pomnik J.A.Komenského, Vítkov Klokočov – Farma Ekologiczna, Hřebčín Františkův dvůr, Podsumowanie działań podjętych w czasie trwania programu OPPS ČR – PR 2007 – 2013 (portfolio, prezentacje power point, zdjęcia) Imprezą towarzyszącą w czasie trwania spotkania pedagogów będzie tradycyjne święto uboju trzody chlewnej przy tradycyjnej myśliwskiej muzyce.
 5. WYSTAWA RZEMIEŚLNICZA:
  Wytwory projektu będą na publicznych wystawach, na których będą wystawione zabytkowe narzędzia, przybory, zdjęcia. Będą wystawiane produkty wytwarzane przez uczniów w poszczególnych akcjach. Na wystawie będą prezentowane zdjęcia z poprzedniego okresu programowania w Micro 2007 - 2013, które zostały dokonane w ramach Programu Przekraczamy granice CR - PR 2007 - 2013. Jednocześnie w pierwszym dniu wystawy będzie można zobaczyć na ekranie prezentację PowerPoint z poszczególnych działań i zdjęcia oraz będą wykazywane praktyczne przykłady doświadczonych nauczycieli.
  Wystawa rzemieślnicza - Vítkov – 24. 10. 2014 (10+2CZ, 40+5PL, cca 200 publiczności)
  Jako towarzyszące działanie będzie dla polskich osób zaangażowanych pobyt w Aquapark w Bruntalu.
  Wystawa rzemieślnicza - Kalety – 21. 11. 2014 (40+3CZ, cca 100 publiczności)
  Jako towarzyszące działanie będzie dla czeskich osób zaangażowanych pobyt w Aquapark w Tarnowskich Górach.
 6. BROSZURA - 250 sztuk wydawnictwa (20 zawodów, druk w kolorze, fotografia, A5, 40 stron), czeska (150 sztuk) i polská wersja (100 sztuk)
  Cały projekt prowadzi do tego, że uczniowie poznają zawody czeskich i polskich przodków, ich konkretne jednostkowe działania, ale także wykonają konkretne, realistyczne produkty.
 • Zapoznanie uczestników projektu z zawodami przodków na czeskiej i polskiej stronie granicy
 • Budzenie szacunku dla ludzkiej pracy, a pośrednio, starszego pokolenia
 • Rozwijanie kompetencji i umiejętności (doświadczanie radości z własnej twórczości, nawet w formie darowizny)
 • Odpowiednia motywacja i znaczenie pracy, kwalifikacje zawodowe i umiejętności
 • Znalezienie połączenia między dawnymi zawodami i produkcją współczesną
 • Odkrywanie drogi od dawnych form do bieżącego produktu
 • Wsparcie wzrostu twórczej indywidualności i rozwój osobowości dziecka
 • Opracowanie publikacji (broszury) podsumowującej działąnia po obu stronach granicy
 • Będzie wzmacniana długoterminowa współpraca między dwoma szkołami partnerskimi: Vítkov, Kaleta
 • Rozwój edukacji wielokulturowej i przełamywanie językowej bariery
 • Podsumowanie okresu objętego programem OPPS ČR - PR 2007 – 2013

Projekt ten jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przekraczamy granice

Beskydy 1

Beskydy 2

Galerie zdjęć

Olomouc_21_maj

Polska_OPPS_1

Olomouc_22_maj

Polska_OPPS_2

Olomouc_23_maj

Polska_OPPS_3

Olomouc_24_maj

Spotkanie pedagogów_1

Spotkanie  pedagogów_2

Wystawa Kalety

Wystawa Vitkov

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137