Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

CERTYFIKAT - Szkoła Promująca Zdrowie
Od 10 grudnia 2004r. należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.Szkolny zespół ds. projektu Szkoła Promująca Zdrowie opracował plan działań, w którym określone zostały cele i zadania do realizacji w szkole. Podejmujemy szereg działań skierowanych do społeczności szkolnej i lokalnej, których celem jest promocja zdrowego stylu życia. Zdrowie jest dla naszego ucznia bardzo ważną wartością, dzięki niej może się cieszyć życiem i wszechstronnie rozwijać. Będąc zdrowym łatwiej jest poznawać świat i pomagać ludziom. O zdrowie warto dbać, bo jest ono naszym cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie, ciekawie, aktywnie i twórczo. Jest to też taki skarb, który można utracić.Dlatego celem i zadaniem naszej szkoły jest wspieranie każdego ucznia w rozwijaniu przezeń jego indywidualnego potencjału zdrowia.

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137