Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2008/2009

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137