Witam na naszej stronie 

„Co słonko widziało”

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. „Co słonko widziało” z okazji Roku Marii Konopnickiej.
Konkurs odbywał się w maju br. Przedmiotem i tematyką konkursu była ilustracja do wybranego wiersza Marii Konopnickiej. Praca musiała być wykonana samodzielnie. Kraków, Warszawa, Brząsowice, Jasienica, Kalety, Katowice, Dys, Żukowo, Nieledew, Jarocin, Miszków, Bielsk, Chotków, Zabrze, Radzionków, Leszczyn Szlachecki, Polskowola, Limanowa, Tarnobrzeg, Ożarowice, Masłowo, Wasilków, Szczodrowice, Kutno - to tylko niektóre nazwy miejscowości ,z których pochodzą autorzy prac. Jury po obejrzeniu 181 prac zgłoszonych do konkursu postanowiło przyznać nagrody uczestnikom w poszczególnych kategoriach. W II kategori - 7 - 9 lat wyróżnienie otrzymała Alicja Kidawa , uczennica klasy I b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach. W III kategorii - 10 - 12 lat wyróżnienie otrzymała Maja Pająk, uczennica klasy V a. Obydwie otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Gratulujemy zwycięzcom ogólnopolskiego wyróżnienia i dziękujemy p. Marii Ochman za przeprowadzenie konkursu w szkole i wysłanie prac.
Galeria zdjęć

FINALIŚCI Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Tegoroczny tytuł finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach:
Maksymilian Budny – klasa VIII a z geografii
Mateusz Kubica - klasa VIII b z matematyki
M. Kubica ponadto zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur.
Serdecznie gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. Kuratoryjne konkursy przedmiotowe są najbardziej prestiżowe w edukacji szkolnej, a ich finaliści i laureaci prezentują bardzo wysokie kompetencje. Przyznane wyróżnienia są dowodem na sumienną i pilną pracę oraz niezwykłe umiejętności naszych zwycięzców, świadczą o posiadaniu szerokiej wiedzy i zdolności logicznego myślenia. Są to osiągnięcia, które z pewnością przełożą się bardzo pozytywnie na przyszłe wyniki w edukacji. Rodzicom zaś gratulujemy tak wspaniałych dzieci i dziękujemy za przekazywane wartości, motywujące słowa zachęty oraz wsparcie. Uczniów do konkursów przygotowała Pani Beata Skibicka.

Zawody Koszykówki w szkole

W grudniu 2021 r. w PSP nr 1 w Kaletach, odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej Dziewcząt klas 4-6.
Rozgrywki odbywały się pomiędzy równorzędnymi klasami.
I miejsce zajęły klasy:
4a, 5a, 7b, 8a
II miejsce
4b, 5b, 6a, 7d, 8c
III miejsca
4c, 7c, 8b
Skład zwycięskich drużyn:
4a- Maria Kopyciok, Nadia Kosmala, Julia Świder, Marta Wilk, Anna Zok, Zuzanna Klein
5a - Zuzanna Kuder, Agnieszka Watoła, Alicja Kaczmarczyk, Paulina Pieda, Kamila Watała, Zuzanna Pająk, Milena Paruzel
7c (młodszy rocznik) - Agata Gozdek, Magdalena Kwoka, Karolina Szcześniak, Zuzanna Maruszczyk, Maria Żłobicka, Natalia Budny, Emilia Wąsińska
7b - Marta Janos, Amelia Kocot, Amelia Świder, Paulina Galios, Katarzyna Dalkowska, Vanessa Thomalla, Wiktoria Rogozińska.
8a - Agata Szewczyk, Edyta Osadnik, Aleksandra Helisz, Agnieszka Stawiarska
Więcej ...

Laureatka konkursu z języka angielskiego

Konkurs „The Point Online III 2021/2022 jest otwartym konkursem dla uczniów 8 klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami szkół podstawowych i średnich z siedzibą w Polsce i w dniu brania udziału w konkursie mają ukończony 13. rok życia. Konkursu ma za zadanie zwiększenie świadomości o korzyściach wynikających z posiadania umiejętności językowych oraz zainteresowanie uczniów rozwojem własnych kompetencji językowych i uzyskaniem bezpłatnej informacji o kursach The Point. Nagrodami w konkursie są akcesoria biurowe The Point oraz akcesoria komputerowe potrzebne do pracy online. Tytuł laureata tego konkursu zdobyła Agata Szewczyk, uczennica klasy VIII a Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach. Nauczycielką uczennicy jest Pani Katarzyna Maleska. Serdecznie gratulujemy zarówno uczennicy, jak i nauczycielowi!
Galeria zdjęć

Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Beneficjent (projektodawca) Miasto Kalety
Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 28.09.2021 r.
Całkowita wartość projektu:                 992 990,00 PLN
Kwota dofinansowania:                         893 691,00 PLN
- wkład Funduszy Europejskich: 844.041,50 PLN
- wkład budżetu Państwa: 49.649,50 PLN
Więcej ...

ZDALNE NAUCZANIE - AKTYWACJA KONTA UCZNIA

Uczniowie którzy otrzymali login oraz hasło pierwszego uruchomienia powinni wykonać następujące czynności (na komputerze):

 1. Wchodzimy na stronę https://www.office.com
 2. Klikamy ZALOGUJ SIĘ
 3. Wpisujemy login z kartki następnie hasło pierwszego logowania (jest to hasło jednorazowe).
 4. Komputer poprosi o zmianę hasła. 
 5. Zmieniamy hasło logowania
  • wpisujemy hasło z kartki (pierwszego logowania)
  • tworzymy własne niepowtarzalne hasło, wpisujemy je dwa razy.
 6. Po zalogowaniu znajdujemy w menu (z lewej strony) program  TEAMS i go klikamy (dostaniemy propozycję zainstalowania lub uruchomienia programu) - można z TEAMS korzystać w oknie przeglądarki lub zainstalować program (zalecane). TEAMS można też pobrać ze strony internetowej https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
 7. Po zainstalowaniu TEAMS logujemy się wykorzystując login oraz nowo utworzone hasło.
 8. Po udanym zalogowaniu do programu TEAMS powinniśmy zobaczyć w zakładce ZESPOŁY swoje zajęcia.

Aplikację MICROSOFT TEAMS można później pobrać na telefon ze sklepu PLAY (telefony lub tablety z Android) lub z APP STORE (telefony Apple).
Login i hasło do programu TEAMS nie zależnie gdzie będziemy go używali jest zawsze ten sam.
Uczniowie którzy mają własny e-dziennik, login oraz hasło pierwszego uruchomienia zobaczą na swoim koncie.

Erasmus+ Start with yourself 

  W dzisiejszych czasach wiele szkół w większości krajów europejskich stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z edukacją dzieci poprzez nauczanie ich wartości społecznych, takich jak: empatia, dobroć, miłość braterska i dialog międzykulturowy, aby mogli poczuć korzyści z integracji społecznej i móc walczyć z uprzedzeniami, dyskryminacją i zastraszaniem.
Więcej ...

Erasmus+  Water Guards

Projekt mający na celu przekształcenie szkół w miejsca przyjazne dla wody oraz pokazanie ,że nieodpowiedzialne jej zużycie może doprowadzić do kryzysu, który w przyszłości dotknie miliardy ludzi. Uczniowie poznają temat wody wykorzystywanej przez naszych przodków, to w jaki sposób ją dziś wykorzystujemy, a także wpływ nieodpowiedzialnej konsumpcji itp.
Więcej ...