Informacje dyrekcji

"Gdy gaśnie pamięć ludzka ..."

  Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka ..."

OFERTA UBEZPIECZENIA AVIVA

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko na rok szkolny 2021/2022.
Tak jak w ubiegłym roku preferujemy ubezpieczenie online. Link do zawarcia umowy (formularz elektroniczny) który umożliwia dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=FE018DC6842328561403EEC81F7989BAA3330B4C6805710E38C1D1FBCA69A28F

OFERTA UBEZPIECZENIA HESTIA

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW na rok szkolny 2021/2022
Oferta została przygotowana przez STU ERGO Hestia SA na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy ze środowiskiem oświatowym, kilkunastu lat doświadczeń w obsłudze ubezpieczenia, zdarzeń losowych dzieci i młodzieży oraz dzięki temu, że ubezpieczyliśmy i pomogliśmy wspólnie setkom uczniów, ich rodzinom i nauczycielom.

Dowóz uczniów

Ważny od 1.09.21 r. 
Drutarnia

7.15 – Drutarnia pętla
7.25 – Drutarnia Klub
Truszczyca
7.35 – przy leśniczówce
7.40 – przy ulicy Bukowej

Odwóz uczniów

Ważny od 1.09.21 r. 
Drutarnia - Truszczyca

poniedziałek 13.30 14.30
wtorek 13.30 14.30
środa 13.30 14.30
czwartek 13.30 14.30
piątek 13.30 14.30
Przystanek przy szkole: parking przy harcówce.
Uczniowie którzy kończą lekcje wcześniej poczekają na odwóz w świetlicy szkolnej. Uczniowie klas VII i VIII którzy będą kończyć lekcje później będą korzystali z kursowych autobusów linii GTV.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe - 14 – 27 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty - 24, 25, 26 maja 2022 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  • 15 października  2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2022 r.
8. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

  Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły.
 Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - /MKZSP/SkrytkaESP. Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (litera P, piąta pozycja - uszeregowanie alfabetyczne)
  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216 Zespół Szkół Publicznych w Kaletach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

REKRUTACJA do szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół w Kaletach
ogłasza na rok szkolny 2021/2022 nabór do
następujących placówek oświatowych:

- klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach, ul. 1 Maja 4
- klasa I Technikum w Kaletach, ul. 1 Maja 4  

Zasady rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach i Technikum w Kaletach. 
Rekrutacja przeprowadzana jest elektronicznie, odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim. 
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. 
Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych ...

REKRUTACJA do szkoły podstawowej
 na rok szkolny 2021/2022 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kaletach
ogłasza na rok szkolny 2021/2022 nabór do:
- klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6

Terminy przyjmowania zgłoszeń

1. Dziecka z obwodu szkoły – od 8 lutego 2021 do 5 marca 2021 r.

Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły.
2. Dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – od 8.03.2021 do 31.03.2021.
Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu.

3.04.2020r. o godz. 12:00 w szkole zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I.  
Więcej informacji ...

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

  Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy I zostali zakwalifikowani do przyjęcia zgodnie z kartami zgłoszeń.
  Spotkanie organizacyjne i podział uczniów na dwie klasy I odbędzie się 28 czerwca 2021 r. w sali nr 13 (budynek główny) o godz. 17.00.
Zapraszamy
Dyrektor

KONKURS NA HYMN
KS UNIA KALETY

Na konkurs wpłynęło 11 prac, z których komisja wybrała 1 najlepszą pracę i przyznała 3 wyróżnienia. I miejsce – Mateusz Włodarczyk, klasa III b
Wyróżnienia: Alan Kania, klasa I a, Łukasz Wons, klasa VII b, Zuzanna Grzegorczyk, klasa VI d
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody. Uczniowie wyróżnieni dodatkowo otrzymują bon na dowolną pizzę w PROSECCO Kalety. Uczeń pracy wybranej na hymn KS Unia Kalety otrzymuje nagrodę specjalną.

KONKURS NA HYMN
KLUBU SPORTOWEGO 
UNIA KALETY

Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALETACH wraz z Zarządem KS UNIA KALETY ogłasza konkurs na HYMN w postaci utworu, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji placówki. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021r. Projekty należy dostarczyć do 15.03.2021r.
 Więcej ...

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty w kwocie 30 złotych (na ucznia) należy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców:
29 1020 1664 0000 3102 0021 0666

Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice

Bezpieczny powrót do szkoły  - uczniowie

Procedura bezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
z dnia 28.08.2020 r.
wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach obowiązują od 1 września 2020r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

Więcej...

Program Rządowy "Aktywna Tablica"

 „Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych . W ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK "Aktywna tablica" szkoła otrzymała 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiliśmy tablice interaktywne i projektory. Bardzo cieszymy się z tego wsparcia, ponieważ lekcje w naszej szkole są dzięki temu ciekawe na miarę XXI wieku. Tablica interaktywna jest narzędziem do przeprowadzenia ciekawej lekcji. Angażuje uczniów. Mamy coraz większe możliwości, by z niej korzystać. Przygotowujemy własne materiały na lekcję z tablicą interaktywną oraz wykorzystujemy płyty dołączone do podręczników (coraz więcej mamy tzw. podręczników multimedialnych, idealnych do pracy z tablicą). Korzystamy też z gotowych i bezpłatnych materiałów (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony, programy), dostosowanych do tablicy multimedialnej. Dydaktykę każdego przedmiotu można wspomóc elektronicznymi materiałami, które nie tylko urozmaicą naukę, ale w znacznym stopniu wspomagają w działaniach nauczyciela. Raz przygotowany materiał może być wykorzystany wielokrotnie, w całości lub fragmentach, a szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga tego, by nauczyciele umieli uczyć wykorzystując ICT.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

LEPSZA SZKOŁA projekt edukacyjny

Struktura Zespołu Szkół Publicznych

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6
  2. Liceum Ogólnokształcące w Kaletach , ul. 1 Maja 4
  3. Technikum w Kaletach, ul. 1 Maja 4

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

ProteGO Safe – jak to działa?

 ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.
 ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:
  • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
  • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.
Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy:
Do końca lutego funkcjonowanie szkół i placówek pozostaje na tych samych zasadach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.
Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.
Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
• placówki doskonalenia nauczycieli,
• instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
• instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
• instytucje wymiaru sprawiedliwości,
• inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.
Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.
Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.
Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.
Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki