Informacje dyrekcji

OFERTA UBEZPIECZENIA AVIVA

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko na rok szkolny 2021/2022.
Tak jak w ubiegłym roku preferujemy ubezpieczenie online. Link do zawarcia umowy (formularz elektroniczny) który umożliwia dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=FE018DC6842328561403EEC81F7989BAA3330B4C6805710E38C1D1FBCA69A28F

OFERTA UBEZPIECZENIA HESTIA

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW na rok szkolny 2021/2022
Oferta została przygotowana przez STU ERGO Hestia SA na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy ze środowiskiem oświatowym, kilkunastu lat doświadczeń w obsłudze ubezpieczenia, zdarzeń losowych dzieci i młodzieży oraz dzięki temu, że ubezpieczyliśmy i pomogliśmy wspólnie setkom uczniów, ich rodzinom i nauczycielom.

Dowóz uczniów

Ważny od 1.09.21 r. 
Drutarnia

7.15 – Drutarnia pętla
7.25 – Drutarnia Klub
Truszczyca
7.35 – przy leśniczówce
7.40 – przy ulicy Bukowej

Odwóz uczniów

Ważny od 1.09.21 r. 
Drutarnia - Truszczyca

poniedziałek 13.30 14.30
wtorek 13.30 14.30
środa 13.30 14.30
czwartek 13.30 14.30
piątek 13.30 14.30
Przystanek przy szkole: parking przy harcówce.
Uczniowie którzy kończą lekcje wcześniej poczekają na odwóz w świetlicy szkolnej. Uczniowie klas VII i VIII którzy będą kończyć lekcje później będą korzystali z kursowych autobusów linii GTV.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe - 14 – 27 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty - 24, 25, 26 maja 2022 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  • 15 października  2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2022 r.
8. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

  Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły.
 Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - /MKZSP/SkrytkaESP. Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (litera P, piąta pozycja - uszeregowanie alfabetyczne)
  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216 Zespół Szkół Publicznych w Kaletach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

REKRUTACJA do szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół w Kaletach
ogłasza na rok szkolny 2021/2022 nabór do
następujących placówek oświatowych:

- klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach, ul. 1 Maja 4
- klasa I Technikum w Kaletach, ul. 1 Maja 4  

Zasady rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach i Technikum w Kaletach. 
Rekrutacja przeprowadzana jest elektronicznie, odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim. 
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. 
Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych ...

REKRUTACJA do szkoły podstawowej
 na rok szkolny 2021/2022 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kaletach
ogłasza na rok szkolny 2021/2022 nabór do:
- klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6

Terminy przyjmowania zgłoszeń

1. Dziecka z obwodu szkoły – od 8 lutego 2021 do 5 marca 2021 r.

Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły.
2. Dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – od 8.03.2021 do 31.03.2021.
Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu.

3.04.2020r. o godz. 12:00 w szkole zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I.  
Więcej informacji ...

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

  Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy I zostali zakwalifikowani do przyjęcia zgodnie z kartami zgłoszeń.
  Spotkanie organizacyjne i podział uczniów na dwie klasy I odbędzie się 28 czerwca 2021 r. w sali nr 13 (budynek główny) o godz. 17.00.
Zapraszamy
Dyrektor

KONKURS NA HYMN
KS UNIA KALETY

Na konkurs wpłynęło 11 prac, z których komisja wybrała 1 najlepszą pracę i przyznała 3 wyróżnienia. I miejsce – Mateusz Włodarczyk, klasa III b
Wyróżnienia: Alan Kania, klasa I a, Łukasz Wons, klasa VII b, Zuzanna Grzegorczyk, klasa VI d
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody. Uczniowie wyróżnieni dodatkowo otrzymują bon na dowolną pizzę w PROSECCO Kalety. Uczeń pracy wybranej na hymn KS Unia Kalety otrzymuje nagrodę specjalną.

KONKURS NA HYMN
KLUBU SPORTOWEGO 
UNIA KALETY

Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALETACH wraz z Zarządem KS UNIA KALETY ogłasza konkurs na HYMN w postaci utworu, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji placówki. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021r. Projekty należy dostarczyć do 15.03.2021r.
 Więcej ...

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty w kwocie 30 złotych (na ucznia) należy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców:
29 1020 1664 0000 3102 0021 0666

Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice

Bezpieczny powrót do szkoły  - uczniowie

Procedura bezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
z dnia 28.08.2020 r.
wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach obowiązują od 1 września 2020r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

Więcej...

Program Rządowy "Aktywna Tablica"

 „Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych . W ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK "Aktywna tablica" szkoła otrzymała 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiliśmy tablice interaktywne i projektory. Bardzo cieszymy się z tego wsparcia, ponieważ lekcje w naszej szkole są dzięki temu ciekawe na miarę XXI wieku. Tablica interaktywna jest narzędziem do przeprowadzenia ciekawej lekcji. Angażuje uczniów. Mamy coraz większe możliwości, by z niej korzystać. Przygotowujemy własne materiały na lekcję z tablicą interaktywną oraz wykorzystujemy płyty dołączone do podręczników (coraz więcej mamy tzw. podręczników multimedialnych, idealnych do pracy z tablicą). Korzystamy też z gotowych i bezpłatnych materiałów (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony, programy), dostosowanych do tablicy multimedialnej. Dydaktykę każdego przedmiotu można wspomóc elektronicznymi materiałami, które nie tylko urozmaicą naukę, ale w znacznym stopniu wspomagają w działaniach nauczyciela. Raz przygotowany materiał może być wykorzystany wielokrotnie, w całości lub fragmentach, a szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga tego, by nauczyciele umieli uczyć wykorzystując ICT.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

LEPSZA SZKOŁA projekt edukacyjny

Struktura Zespołu Szkół Publicznych

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6
  2. Liceum Ogólnokształcące w Kaletach , ul. 1 Maja 4
  3. Technikum w Kaletach, ul. 1 Maja 4

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

ProteGO Safe – jak to działa?

 ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.
 ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:
  • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
  • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.
Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy:
Do końca lutego funkcjonowanie szkół i placówek pozostaje na tych samych zasadach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.
Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.
Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
• placówki doskonalenia nauczycieli,
• instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
• instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
• instytucje wymiaru sprawiedliwości,
• inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.
Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.
Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.
Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.
Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki